Call: +91 988 005 8665, +91 961 149 6267
E-mail: info@sumanasakodavoor.com


ಪಾರಿತೋಷಕಗಳು

ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ಸುಮನಸಾ ದ ಧನ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳು.. "ಸಂಗಮ‌ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಕುತ್ಪಾಡಿ,ಉದ್ಯಾವರ" ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ತುಳು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಕಡೆಕಾರ್ ವಿರಚಿತ,ನಮ್ಮ *ಕಾಸ್‌ದಂಚಿ ತೂವೊಡ್ಚಿ* ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಯಿತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶನ- ಪ್ರವೀಣ್ ಜಿ ಕೊಡವೂರು, ಸಂಗೀತ- ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕುಂದರ್,ಕಲ್ಮಾಡಿ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ- ಜಗದೀಶ್ ಚೆನ್ನಂಗಡಿ, ಹಾಸ್ಯನಟ- ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ, ಪೋಷಕ ನಟ- ಯೋಗೀಶ್ ಕೊಳಲಗಿರಿ ದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ

Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor

ಹಲವಾರು ಹಿರಿಮೆಗಳಿದ್ದರೂ ಬಿಗುಮಾನವಿಲ್ಲದೇ ಸೋಲು-ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸುಮನಸಾಕ್ಕೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪರಿವಿಡಿ

Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
Sumanasa Kodavoor
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 

© copyright 2014. All rights reserved. Sumanasa Kodavoor
Webpresence by Infouna Technologies Pvt. Ltd.