Call: +91 988 005 8665, +91 961 149 6267
E-mail: info@sumanasakodavoor.com


ಶಿಬಿರ

ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ:

ಅನನ್ಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ ಅನೇಕ ಶಿಬಿರ, ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಕಪ್ ತರಬೇತಿ, ರಂಗವಿನ್ಯಾಸ ತರಬೇತಿ, ರಂಗಸಂಗೀತ ಶಿಬಿರ, ನಾಟಕ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಾರ, ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಪುನ್ಚೇತನ ತರಗತಿ, ಅಭಿನಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಅನುಭವಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖೇನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 

© copyright 2014. All rights reserved. Sumanasa Kodavoor
Webpresence by Infouna Technologies Pvt. Ltd.